ประเภท : จัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ  
  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน ๓๙ รายการ 
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโดมสนามกีฬา 
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพสาขาช่างกลโรงงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโชลีน EFI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อมัลติเตอร์,คีมยืด,ไขควง,ค้อน,มีดคัตเตอร์,เครื่องคำนวณและอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ 
  ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ก๊าซโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  ประกวดราคาซื้อมีดคัตเตอร์ (๔๔.๑๒.๑๖.๑๒),เรื่องคำนวณและอุปกรณ์ (๔๔.๑๐.๑๘.๐๐),มัลติมิเตอร์(๔๑.๑๑.๓๖.๓๐ 
  ประกวดราคาซื้อเครื่องคำนวณและอุปกรณ์ (๔๔.๑๐.๑๘.๐๐),เครืองมือวัดความหนา(๔๑.๑๑.๑๖.๒๓),ประแจลักษณะพิเศษ 
   ประกวดราคาซื้อคีมคีบ (๕๒.๑๕.๑๖.๑๑),ประแจผสม (๒๗.๑๑.๑๗.๑๓),ไขควง(๒๗.๑๑.๑๗.๐๑) 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2