Breaking News |  เผยแพร่ผลงานวิชา โครงการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558       คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู       วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดกิจกรรมถวายพระพร วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559       โครงการปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชีนีนาถ ในโอกาสครบรอบ 8       เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิลงประชามติ       การอบรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงแก่กลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษาและอา       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2559       วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙       รายงานการประเมินตนเอง sar 2558       โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 501  
เข้าชมปีนี้ : 7,600  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,045  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชา โครงการของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 8 ครั้ง]    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2559 [อ่าน : 333 ครั้ง]
ไฟล์รายงานการประเมินตนเอง SAR_2557 [อ่าน : 619 ครั้ง] แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 [อ่าน : 305 ครั้ง]

   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพสาขาช่างกลโรงงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [อ่าน : 256 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโชลีน EFI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน : 250 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อมัลติเตอร์,คีมยืด,ไขควง,ค้อน,มีดคัตเตอร์,เครื่องคำนวณและอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ [อ่าน : 224 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อมีดคัตเตอร์ (๔๔.๑๒.๑๖.๑๒),เรื่องคำนวณและอุปกรณ์ (๔๔.๑๐.๑๘.๐๐),มัลติมิเตอร์(๔๑.๑๑.๓๖.๓๐ [อ่าน : 356 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อเครื่องคำนวณและอุปกรณ์ (๔๔.๑๐.๑๘.๐๐),เครืองมือวัดความหนา(๔๑.๑๑.๑๖.๒๓),ประแจลักษณะพิเศษ [อ่าน : 292 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อคีมคีบ (๕๒.๑๕.๑๖.๑๑),ประแจผสม (๒๗.๑๑.๑๗.๑๓),ไขควง(๒๗.๑๑.๑๗.๐๑) [อ่าน : 184 ครั้ง]

   กิจกรรมวิทยาลัยฯ
คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู [อ่าน : 30 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดกิจกรรมถวายพระพร วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [อ่าน : 83 ครั้ง]
โครงการปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชีนีนาถ ในโอกาสครบรอบ 8 [อ่าน : 116 ครั้ง] เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิลงประชามติ [อ่าน : 123 ครั้ง]
การอบรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงแก่กลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษาและอา [อ่าน : 68 ครั้ง] วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ [อ่าน : 292 ครั้ง]

   รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง sar 2558  [อ่าน : 477 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง sar 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประเมินตนเอง SAR_2557  [อ่าน : 597 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง 2557 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประเมินตนเอง SAR_2556  [อ่าน : 846 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง 2556 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
บุคลากรทางการศึกษา
  เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง แม่บ้าน
ตารางเวร
  ตารางเวรครูพูดหน้าเสาธง
  ตารางเวรยาม
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  วิทยาลัยการอาชีพสตึก