Breaking News |  คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู       วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดกิจกรรมถวายพระพร วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559       โครงการปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชีนีนาถ ในโอกาสครบรอบ 8       เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิลงประชามติ       การอบรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงแก่กลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษาและอา       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2559       วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙       รายงานการประเมินตนเอง sar 2558       โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559       ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพสาขาช่างกลโรงงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 388  
เข้าชมปีนี้ : 7,487  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,932  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2559 [อ่าน : 330 ครั้ง] ไฟล์รายงานการประเมินตนเอง SAR_2557 [อ่าน : 615 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 [อ่าน : 302 ครั้ง]

   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพสาขาช่างกลโรงงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [อ่าน : 255 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโชลีน EFI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน : 249 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อมัลติเตอร์,คีมยืด,ไขควง,ค้อน,มีดคัตเตอร์,เครื่องคำนวณและอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ [อ่าน : 223 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อมีดคัตเตอร์ (๔๔.๑๒.๑๖.๑๒),เรื่องคำนวณและอุปกรณ์ (๔๔.๑๐.๑๘.๐๐),มัลติมิเตอร์(๔๑.๑๑.๓๖.๓๐ [อ่าน : 353 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อเครื่องคำนวณและอุปกรณ์ (๔๔.๑๐.๑๘.๐๐),เครืองมือวัดความหนา(๔๑.๑๑.๑๖.๒๓),ประแจลักษณะพิเศษ [อ่าน : 290 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อคีมคีบ (๕๒.๑๕.๑๖.๑๑),ประแจผสม (๒๗.๑๑.๑๗.๑๓),ไขควง(๒๗.๑๑.๑๗.๐๑) [อ่าน : 180 ครั้ง]

   กิจกรรมวิทยาลัยฯ
คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู [อ่าน : 22 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จัดกิจกรรมถวายพระพร วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 [อ่าน : 80 ครั้ง]
โครงการปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชีนีนาถ ในโอกาสครบรอบ 8 [อ่าน : 113 ครั้ง] เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิลงประชามติ [อ่าน : 119 ครั้ง]
การอบรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงแก่กลุ่มนักศึกษาอุดมศึกษาและอา [อ่าน : 67 ครั้ง] วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ [อ่าน : 288 ครั้ง]

   รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง sar 2558  [อ่าน : 472 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง sar 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประเมินตนเอง SAR_2557  [อ่าน : 596 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง 2557 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประเมินตนเอง SAR_2556  [อ่าน : 845 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง 2556 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
 
บุคลากรทางการศึกษา
  เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง แม่บ้าน
ตารางเวร
  ตารางเวรครูพูดหน้าเสาธง
  ตารางเวรยาม
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  วิทยาลัยการอาชีพสตึก